EGYEDI NYOMTATOTT AJÁNDÉKOK
Email:  
   Jelszó:         Elfelejtett Jelszó

ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

A PRINT4U (www.print4u.hu) on-line képeslap és egyéb, digitális nyomdai úton előállított papíralapú termékek és kapcsolódó szolgáltatások rendelésére szolgáló weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az M.C. Direct Kft. (Székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 127/B) - továbbiakban PRINT4U Szolgáltató.

PRINT4U Szolgáltató felhasználói szabályzata és jognyilatkozata az on-line nyomdai- és kapcsolódó szolgáltatások internetes rendelési rendszerére vonatkozóan


Az online nyomdai- és kapcsolódó szolgáltatások internetes rendelési rendszer (www.print4u.hu internet oldalon elérhető szolgáltatás) bármely oldala megnyitásával és/vagy az oldalon termék vagy szolgáltatás megrendelésével Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.


Megrendelés, vásárlás

Saját fotók feltöltése, termékek létrehozása, szerkesztés és a weboldalak további funkcióinak kipróbálása, a kosár tartalommal való megtöltése és megrendelés feladása regisztrációhoz kötött.

A weblapon generált megrendelést követően a rendszer automatikusan egy e-mailt küld.
A megrendelés csak akkor érvényes, ha azt e-mail-en a rendszerünk automatikusan visszaigazolta. Ezzel tudatjuk, hogy megrendelése bekerült a rendszerünkbe. (Amennyiben a megrendelés leadása után nem kap egy automatikus visszaigazolást a rendelésről, úgy kérjük, ismételje meg, vagy lépjen kapcsolatba velünk!) Készpénzes, utólagos fizetés esetén a rendszer által küldött e-mail visszaigazolásával erősíti meg, fejezi ki felhasználó vételi szándékát, amellyel szállítási szerződés jön létre.


Átvétel, kiszállítás

A kész termékek átvétele történhet PRINT4U Szolgáltató székhelyén (1145 Budapest, Róna utca 127/B.) személyesen, illetve kiszállítással postai könyvelt levélküldeményként. Kérhető a megrendelt termékek postai közvetlen feladása is a címzetteknek, amennyiben Felhasználó ezt a szolgáltatást megrendelte és az ehhez szükséges feltételek adottak.

Postai feladás, kiszállítás: a fizetést követően elkészített termékeket 5 munkanapon belül postára adjuk. Postai úton történő kiszállítás esetén a Felhasználó által megadott címre, postai könyvelt küldeményként adjuk fel a megrendelt terméket, amit a postai kézbesítő szállít ki. Amennyiben kézbesítő a címzettet nem találja, a küldemény érkezéséről értesítést hagy részére. Felhasználó a küldeményt ezután az értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül, a megadott hivatali idő alatt veheti át. A megrendelésben megadott, egyedi címzettek részére, szolgáltatásként megrendelt közvetlen postai feladás sima levélküldeményként történik.
Személyes átvétel: a megrendelés megerősítését követő 4. munkanaptól vehetők át az elkészült termékek.


A termékek, szolgáltatások árai

A PRINT4U a weboldalain megrendelhető termékek, szolgáltatások aktuálisan érvényes díjait a weboldalon bruttó (25% áfát tartalmazó) forint összegben teszi közzé, valamint a konkrét megrendelés során, ahhoz kapcsolódóan, konkrét, bruttó forint összegben adja meg.


Fizetési lehetőségek

A fizetési mód a Felhasználó választása alapján lehet előre fizetés banki átutalással és lehet utólagos, készpénzes, helyszíni átvételkor történő fizetés. PRINT4U Szolgáltató az utólagos fizetés lehetőségét maximum 5.000 Ft rendelési összegig biztosítja felhasználói számára. PRINT4U Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az utólagos fizetés lehetőségét a konkrét megrendelés ismeretében elutasíthassa és előre fizetést kérjen. Megrendeléskor az átutalásos fizetési mód választása esetén a megrendelés értékének utalásához szükséges adatokkal rendszerünk automatikus díjfizetési információt küld e-mail-ben . PRINT4U Szolgáltató átutalásos fizetési mód esetén csak megrendelés ellenértékének teljes, hiánytalan beérkezése után kezdi meg a megrendelt termék előállítását illetve a megrendelt szolgáltatás teljesítését. Az utólagos, készpénzes helyszíni fizetés PRINT4U Szolgáltató ügyfélszolgálati címén és nyitvatartási idejében történhet. Ha felhasználó/megrendelő az elkészült termékekért, annak elkészülte időpontját (megrendelés megerősítését követő 4. munkanap) követő 14 napon belül nem jelentkezik, azt nem fizeti ki, a PRINT4U azokkal szabadon rendelkezhet, illetve azokat megsemmisítheti.

Szavatosság (reklamáció, garancia, fogyasztóvédelem)

Felhasználót megilleti a jog, hogy jó minőségű és hibátlan árut vagy szolgáltatást kapjon.
PRINT4U Szolgáltató az oldalon található majd a megrendelést követően legyártott termékek és szolgáltatások minőségéért felelősséget vállal, és garantálja, hogy az elkészített, átadott termékek megfelelnek az előírt jogszabályoknak.

Ha a kiszállított termék, termékek bizonyíthatóan PRINT4U Szolgáltató hibás csomagolása miatt sérültek meg a postai szállítás alatt, úgy azt PRINT4U Szolgáltató garanciában maradéktalanul kicseréli és a velejáró postai költségeket vállalja.

PRINT4U Szolgáltató a Felhasználó részére előállított hibátlan termékek esetén visszavásárlási garanciát nem tud vállalni, a legyártott termékek egyedisége miatt. Felhasználót a fogyasztóvédelmi jogszabályokban leírt jogai jelen, interneten rendelt termékek és szolgáltatások tekintetében is megelletik, így kifogásaival, panaszával érdekei érvényesítésére jogosult a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulni.


Szerzői jog

PRINT4U Szolgáltató weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a PRINT4U Szolgáltató kifejezett, előzetes, felhasználásra vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A feltöltött képekért minden felelősség a Felhasználót terheli, ezért ki kell jelentenie, hogy azokat szerzői jog nem védi, személyiségi jogot nem sértenek, szabadon felhasználhatóak, és a designok nem sértik harmadik fél jogait. PRINT4U Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a feltöltött képek használatából eredő jogvitákban. Felhasználóként ezért a továbbiakban teljes felelősséget kell vállalnia a feltöltött képekért, és a használat során esetlegesen felmerülő jogi következményekért.

A weboldalainkon megrendelt termékek tartalmáért PRINT4U Szolgáltató nem vonható felelősségre, az esetleges szerzői jogot, és személyiségi jogot sértő jogviták a szolgáltatást igénybevevő Felhasználót terhelik.

A Felhasználó köteles mentesíteni PRINT4U Szolgáltatót a fent említett jogsérelmekből származó összes követelés alól, és megtéríteni PRINT4U Szolgáltatónak az ügyben felmerülő összes költségét.


Weboldalon található információk

PRINT4U Szolgáltató weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a PRINT4U felelősséget nem vállal.
PRINT4U Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.


Személyes adatok védelme

PRINT4U Szolgáltató bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint kezel. PRINT4U Szolgáltatónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, hogy az ügyfél összes, általa megadott adatát megrendelés létrejötte esetén a megrendelés, mint szerződéses kapcsolat teljesítése céljából - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig, a célhoz kötött adatkezelés szabályai szerint - az adatvédelmi törvények előírásainak betartásával megfelelően, elektronikusan tárolja és kezelje. Személyi adatok kezelésére vonatkozó további szabályozások az adatkezelés hozzájáró nyilatkozat megadásához kapcsolódó Adatkezelési Szabályzatban olvashatóak.
PRINT4U Szolgáltató az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A regisztráció során használt felhasználónév és jelszó személyes adat, ezért másnak nem adható ki.


Impresszum:

Szolgáltató: M.C. Direct Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Róna u. 127/B
Tel.: 06-1-467-70-90
Weblap: http://www.print4u.hu/
Kapcsolat: info@print4u.huAdatvédelem  |   ÁSZF  |   Kapcsolat
Copyright © 2010 M.C. Direct Kft. Minden Jog Fenntartva